Welcome.

 In english ...

 Welcome Everyone. This is my blog. I'm writing here in polish language.
Polish is a beautiful language.
Developed by one person - Mikolaj Rej (read. Nicholas Ray) in XVI century . Before We used Latin and Old Polish.
He showed Us the way. The ray of light in the darkness of barbarity. Today We can say - light is civilization, shadow is barbaria, becouse of Him.

I'm a polygraph of the 21st century - what I will think about is published here. To paraphrase the words of the well-known philosopher Descartes ... "I think, therefore I am". ;)
This blog is my modern printing press.

Welcome...

Try to use Google Translate, but remember - Polish is, a human language. Good Luck.

In polish ...

 Witajcie wszyscy. To jest mój blog. Piszę tutaj głównie w języku polskim.
Język polski jest pięknym językiem.
Opracowany przez jedną osobę - Mikołaja Reja w XVI wieku. Wcześniej używaliśmy łaciny i staropolszczyzny.
To on pokazał nam drogę. Promień światła w ciemnościach barbarzyństwa. Dzisiaj Możemy powiedzieć - iż światło to cywilizacja, cień to barbarzyństwo. Z jego powodu.

Jestem poligrafem XXI wieku - co pomyślę to publikuję właśnie tutaj. Parafrazując słowa znanego filozofa Kartezjusza ... "Piszę więc jestem". ;)
Ten blog to moja nowoczesna prasa drukarska.

Zapraszam.